precache precache precache

Live AIS @ Oskarshamns Sjöfartsföreningen

Nu är ais utrustningen flyttad till bättre position!!!!!!!!

 

                                                                   
Bas-station/AIS base station
Helikopter SAR/Helicopter SAR
Last/Container fartyg/General Cargo/Container Vessel Tankfartyg/Tanker Ospecificerat fartyg/Unspeciefied Vessel Fiske,Militär, Dyk-fartyg/Fishing, Military, Dive, Survey -Vessel Annat fartyg/Other Vessel Passagerarfartyg/Passenger Vessel Bogserbåt/Tug Kustbevakningsfartyg, Polis / Coast Guard, Police Lotsbåt/Pilot Vessel Fritidsbåt/Pleasure craft Segelfartyg/Sailing vessel Sjöräddningsenhet SSRS/SAR Unit Meterologistation, visar vindstyrka och vindriktning/Weather station, shows wind in knots and direction Mottagarens position/Receiver position
Håll muspekaren över symbol för förklaring
Hold mouse pointer over symbol for information

 


Ships underway

Ships docked, at anchor or fixed

Farthest AIS-target:


Tack Göran Pettersson för fartygssymbolerna!
Tack Tore Jacobsson för hjälpen.
Shipplotter
Instructions on how to use this file are available from the Shipplotter Yahoo group or for general map questions, see the Google Maps API.

Thanks to W.Curt Deegan for use of his vbs script and html code.