Sjöfartsföreningen - Logga

Vår forskning

Ett tiotal medlemmar jobbar på tisdagsförmiddagarna i magasinet med att sortera ritningar, registrera fartyg, personer och föremål med anknytning till Oskarshamn. Du är också välkommen att hjälpa till, vi har t.ex. ca 50 000 ritningar som skall scannas, hundratals fartyg och personer att forska på, inmatning av uppgifter i vår databas samt att vi planerar starta ett projekt om kvinnor till sjöss. Har du någon släkting eller bekant som varit sjöman är vi tacksamma om vi får tillgång till dessa uppgifter i vår databas.

Fartygsritningar

Det pågår en katalogisering och digitalisering av de ritningar som räddades vid nedläggningen av Oskarshamns Varv. De cirka 50 000 ritningarna kommer att ha katalogiserats och digitaliserats då detta projekt är avslutat. Ritningar för exempelvis modelltillverkning kan redan nu beställas från föreningen. En utställning planeras.

Oskarshamns Sjömanshus

Projektet har som slutmål att kunna beskriva samtliga svenska mönstringar för de personer som var registrerade vid Oskarshamns Sjömanshus f o m 1865 och framåt. Till dags dato innehåller databasen ca 17 164 personer och ca 39 700 mönstringar.

Kvinnor till sjöss

Inom ramen för forskningen av personer registrerade vid Oskarshamns sjömanshus pågår även en forskning om kvinnor till sjöss. Denna forskning är uppbyggd i princip på samma sätt som för manliga sjömän dock med den skillnaden att vi försöker se lite vidare än bara till sjömanstiden. Till dags dato har ett 70-tal kvinnor noterats varav 19 var inskrivna som registrerade sjöfarare vid Oskarshamns sjömanshus. Resultatet baseras även här på sjömanshusets registerböcker från 1865.

Hjälp till i vårt arbete

Vill du hjälpa till och stödja föreningen med några timmars ideellt arbete så tveka inte att anmäla ditt intresse till någon i styrelsen eller via mejl till

Besök Sjömanskistan
Senast granskad 2023-02-28